Baza wiedzy

Rekuperator

- to urządzenie które zapewnia kontrolowany system wymiany powietrza w budynku w oparciu o centralę wentylacyjną z wymiennikiem ciepła.  Wewnątrz jednostki następuje odzyskanie ciepła z wywiewanego powietrza i przekazanie go do powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Fancoil

- inaczej klimakonwektor wentylatorowy to jednostka służąca do ogrzewania lub chłodzenia. Urządzenie zaciąga powietrze, które następnie przepływa przez wymiennik z ciepłą lub zimną wodą. Powietrze nagrzewa się lub chłodzi a następnie zostaje dostarczone do pomieszczenia przy pomocy wentylatora zabudowanego wewnątrz obudowy urządzenia.

Wymiennik przeciwprądowy

- to jeden z kilku rodzajów wymiennika znajdujący się w centrali rekuperacyjnej. Zgodnie z jego nazwą wymiana ciepła odbywa się w trakcie przepływu strumieni powietrza równolegle do siebie, ale w przeciwnych kierunkach.  Kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż temperatura wywiewanego powietrza powietrze zewnętrzne wpadając do wymiennika ogrzewa się w wyniku różnicy temperatur. Gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa, wpadające do wymiennika powietrze zewnętrzne jest schładzane powietrzem usuwanym z budynku.

Wymiennik obrotowy

- to jeden z kilku rodzajów wymiennika znajdujący się w centrali rekuperacyjnej. Wymiennik ma kształt ruchomego walca. W trakcie jego ruchu obrotowego w pierwszej kolejności tłoczone jest powietrze wywiewane z pomieszczenia które oddaje temperaturę, po czym zostaje wtłaczane świeże nawiewane do budynku.

Wymiennik glikolowy

- to rodzaj wymiennika przez który przepływa woda z rozcieńczonym roztworem glikolu. Jest to zazwyczaj wymiennik pośredniczący, który ma zastosowanie w systemach wody lodowej, jak również systemach z gruntowymi pompami ciepła. Zadaniem roztworu glikolu jest nie dopuszczenie do zamarznięcia cieczy w rurkach wymiennika.

Chiller

- inaczej agregat wody lodowej to urządzenie którego głównym zadaniem jest wytworzenie chłodnej cieczy w oparciu o wodę, lub o mieszankę wody z roztworem glikolu. Schłodzona ciesz zostanie podana na instalację a dzięki odbiornikom takim jak np: klimakonwektory chłód zostanie przekazany do pomieszczeń.

Centrale higieniczne

- to rodzaj centrali wentylacyjnych dedykowanych do pomieszczeń z wymaganiami wysokiej czystości. Budowa tego typu centrali powinna zostać wykonana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się brudu, pomiędzy poszczególnymi sekcjami powinien zostać zachowany łatwy dostęp do czyszczenia. Tego typu centrale muszą otrzymać dodatkowe atesty higieniczne świadczące spełnieniu restrykcyjnych norm.

Filtracja powietrza

- to mechaniczny sposób oczyszczenia powietrza, polega na zatrzymaniu na powierzchni filtra pierwiastków i zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Centrale przeciwwybuchowe

- to rodzaj centrali wentylacyjnych przeznaczonych do pracy z powietrzem w którym mogą gromadzić się substancje palne. Zarówno konstrukcja jak i praca centrali w takim środowisku powinna minimalizować ryzyko powstania iskry i zapłonu.

Centrale chemoodporne

- to rodzaj centrali wentylacyjnych przeznaczonych do pracy w agresywnej atmosferze. Materiały z których wykonuje się tego typu centrale to blacha stalowa kwasoodporna, polichlorek winylu i polipropylen.